Kopfbereich

papildus pārlūkošana

Logo

Jūs esat šeit:

Atruna


Autortiesības

Viss saturs un dati, kuri ir publicēti mūsu mājas lapā, tiek rūpīgi pārbaudīti un regulāri papildināti un atjaunoti. Neskatoties uz to, ka tiek veikta satura kontrole, mēs nevaram garantēt informācijas pilnīgumu, precizitāti, un pilnīgi atjaunotu informācijas saturu.

Autortiesības un zīmoli

Brīvi izmantot, kopēt un izplatīt šos dokumentus drīkst tikai ārpus komercijas mērķiem un ar nosacījumu, ka iepriekš norādītā piezīme par autortiesībām tiks paziņota visos paziņojumos un šī informācija par autortiesībām tiks norādīta visos papildus dokumentos. AOP Orphan nosaukuma izmantošana reklāmā un šo dokumentu izmantošanai nepieciešama rakstiskā AOP Orphan Pharmaceuticals AG piekrišana. Visa informācija, dokumenti un ilustrācijas šajā mājas lapā, ir AOP Orphan īpašums, un domāti tikai šai mājas lapai. Bez atļaujas nedrīkst izmantot nekādu informāciju, dokumentus un ilustrācijas no AOP Pharmaceuticals AG mājas lapas.

Informācija par veselību

Šajā mājas lapā var būt informācija, kura ir saistīta ar medicīniskajiem un veselības jautājumiem. Taču tāda informācija nav ārstu, farmaceitu vai citu medicīnas nozares pārstāvju rekomendāciju alternatīva un to nedrīkst izmantot, diagnosticējot slimības ne sev, ne kādam citam.
Vispirms tiek publicēti zinātniskie dati un informācija par produktu attīstību vai ārstēšanu, tādēļ sniegtā informācija vienmēr var mainīties.